ΣΥΝΕΔΡΙΑ

19ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

banner19

Το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς πραγματοποιήθηκε στις Αθήνα, στις 1-3 Φεβρουαρίου 2024 στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

VIDEOS ΟΜΙΛΙΩΝHIGHLIGHTS (VIDEO)ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

banner

Το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς πραγματοποιήθηκε στις Αθήνα, στις 26-28 Ιανουαρίου 2023 στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

VIDEOS ΟΜΙΛΙΩΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

006

Το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς πραγματοποιήθηκε στις Αθήνα, στις 27-29 Ιανουαρίου 2022 στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

VIDEOS ΟΜΙΛΙΩΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

16

Το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς πραγματοποιήθηκε στις Αθήνα, στις 28-30 Ιανουαρίου 2021 στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

VIDEOS ΟΜΙΛΙΩΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

15

Το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς πραγματοποιήθηκε στις Αθήνα, στις 30 Ιανουαρίου–1 Φεβρουαρίου 2020 στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

14

Το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς πραγματοποιήθηκε στις 24-26 Ιανουαρίου 2019 στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

13ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

13

Το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς πραγματοποιήθηκε στις 8-10 Φεβρουαρίου 2018 στο στο ξενοδοχείο Athens Hilton.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

12

Το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς πραγματοποιήθηκε στις 12-14 Ιανουαρίου 2017 στο ξενοδοχείο Athens Hilton.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

11

Το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς πραγματοποιήθηκε στις 14-16 Ιανουαρίου 2016 στο ξενοδοχείο Athens Hilton.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

10

Το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς πραγματοποιήθηκε στις 15-17 Ιανουαρίου 2015 στο ξενοδοχείο Athens Hilton.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

9

Το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς πραγματοποιήθηκε στις 16-18 Ιανουαρίου 2014 στο ξενοδοχείο Athens Hilton.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

8

Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς πραγματοποιήθηκε στις 18-19 Ιανουαρίου 2013 στο ξενοδοχείο Athens Hilton.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

7

Το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς πραγματοποιήθηκε στις 13-15 Ιανουαρίου 2012 στο ξενοδοχείο Athens Hilton.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

THESSALONIKI
VITREO-RETINAL SUMMER SCHOOL

summer

Το Summer School της GVRS πραγματοποιήθηκε στις 2-4 Σεπτεμβρίου 2011 στην Χαλκιδική Θεσσαλονίκης.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

6

Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς πραγματοποιήθηκε στις 14-16 Ιανουαρίου 2011 στο ξενοδοχείο Athens Hilton.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

5

Το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς πραγματοποιήθηκε στις 15-16 Ιανουαρίου 2010 στο ξενοδοχείο Athens Hilton.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

4

Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς πραγματοποιήθηκε στις 16-17 Ιανουαρίου 2009 στο ξενοδοχείο Athens Hilton.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

3

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς πραγματοποιήθηκε στις 11-12 Ιανουαρίου 2008 στο ξενοδοχείο Athens Hilton.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

2

Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς πραγματοποιήθηκε στις 12-13 Ιανουαρίου 2007 στο ξενοδοχείο Athens Hilton.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

1

Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς πραγματοποιήθηκε στις 13-14 Ιανουαρίου 2006 στο ξενοδοχείο Athens Hilton.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ