Υποτροφiες ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 από την Εταιρεία Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 2023

Το διευρυμένο ΔΣ της ΕΕΥΑ (παρούσα σύνθεση και η past President) εξέτασε τα βιογραφικά των υποψηφίων και αποφάσισε να δώσει την Υποτροφία Γενετικής στην οφθαλμίατρο Ευαγγελία Παναγιώτου (καθόσον αποδεικνύει απόλυτη συνάφεια).

Η υποτροφία χορηγείται για διάστημα 12 μηνών (ξεκινάει από 1/11/23 και χορηγείται έως 31/10/24).

Στην περίπτωση που η Κα Παναγιώτου σταματήσει τη μετεκπαίδευση της πριν την παρέλευση της περιόδου, τότε η υποτροφία θα απονεμηθεί για το υπόλοιπο διάστημα εξίσου στις οφθαλμιάτρους Ευαγγελία Χαλκιαδάκη και Χριστίνα Καρακώστα, και το ποσό της θα επιμεριστεί στις δύο συναδέλφους, με την προϋπόθεση ότι παραμένουν υπό μετεκπαίδευση και οι δύο.

Από την ΕΕΥΑ