Υποτροφiες ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 από την Εταιρεία Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς, είχε ανακοινώσει κατά τη διάρκεια του φετινού συνεδρίου της Εταιρείας, την προκήρυξη υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, με αντικείμενο τον αμφιβληστροειδή (Surgical, Medical Retina).

Έχουν ανακοινωθεί 3 υποτροφίες σε οφθαλμιάτρους που θα γίνουν δεκτοί σε κέντρα του εξωτερικού, με μηνιαία καταβολή από την ΕΕΥΑ 500,00 € /άτομο, για ένα έτος.
Λόγω COVID-19 και πιθανών σχετικών καθυστερήσεων, το διάστημα για την υποβολή των αιτήσεων παρατείνεται έως τις 31/12/2020.

Όροι και προϋποθέσεις:

  1. Να έχει ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος της ειδικότητας και να έχει αποκτηθεί τίτλος ειδικότητας αναγνωρισμένος από το Ελληνικό Κράτος.
  2. Ο/Η υποψήφιος/α να έχει γίνει δεκτός/η σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ή εξειδίκευσης (fellowship) με αντικείμενο τον Αμφιβληστροειδή -Surgical ή Medical Retina-, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους.
  3. H έναρξη του προγράμματος να είναι στο χρονικό διάστημα από 01/06/2020 έως 01/02/2021. Οι αιτήσεις με παραπλήσιες ημερομηνίες έναρξης του μεταπτυχιακού προγράμματος / εξειδίκευσης, θα ληφθούν υπόψη εάν δεν υπάρχει ικανός αριθμός αιτήσεων εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων.
  4. Θα πρέπει να αποσταλούν 2 επικυρωμένο αντίγραφα του πρωτότυπου τίτλου ειδικότητας, το βιογραφικού του / της υποψηφίου, καθώς και το γράμμα αποδοχής σε κέντρο του εξωτερικού με τα στοιχεία του Κέντρου, τον τίτλο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και την Ημερομηνία Έναρξης. Το τελευταίο θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών.
  5. Η αποστολή των φακέλων θα πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά στο email της Εταιρείας και μέσω courier στην ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας με ώρα και ημερομηνία αποστολής το αργότερο έως τις 12.00πμ στις 31/12/2020.
  6. Οι υποψηφιότητες θα ελεγχθούν από το ΔΣ της Εταιρείας Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς και τα 3 ονόματα θα ανακοινωθούν έως τις 15/01/2021.
  7. Σε περίπτωση που δεχθεί η εταιρεία άνω των 3 αιτήσεων, στην απόφαση θα συνεκτιμηθούν η προσφορά της θέσεως εργασίας –με αναφορά στις μηνιαίες αποδοχές που θα ενέχει-, η οικογενειακή οικονομική κατάσταση και το βιογραφικό. Ενδέχεται κατ’ επέκταση, να ζητηθούν συμπληρωματικά έγγραφα που θα αποσαφηνίζουν τα παραπάνω.
  8. Για τους επιτυχόντες των 3 υποτροφιών, θα δοθεί το ποσό των 500 ευρώ ανά μήνα και για ένα έτος από την έναρξη του προγράμματος. Το ποσό θα καταβάλλεται σε λογαριασμό Ελληνικής Τράπεζας σε 4, τριμηνιαίες δόσεις. Θα επιβεβαιώνεται η συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τον/τη συνάδελφο και πιθανώς, τον/την επιβλέποντα του προγράμματος στην έναρξη κάθε τριμήνου.
    Για όποιες ερωτήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία της Εταιρείας Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς.