Υποτροφίες 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς, συνεχίζοντας την προσπάθεια στήριξης συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των Ελλήνων συναδέλφων, αποφάσισε για το έτος 2021 να επιχορηγήσει την παρακολούθηση ελληνικών και ξένων σεμιναρίων και συνεδρίων για 20 οφθαλμιάτρους (ειδικευόμενους ή ειδικευμένους) που θα εγγραφούν για να παρακολουθήσουν το φετινό συνέδριο της εταιρείας.

Η επιλογή των προσώπων θα γίνει κατόπιν κλήρωσης μεταξύ των εγγεγραμμένων, που θα πραγματοποιηθεί αρχές Μαΐου 2021 από τα μέλη του ΔΣ, οπότε και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.

Παράταση προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος: 20 Φεβρουαρίου 2021.