Ιατρικός Βελονισμός και Ενέργειες ΕΥΕΑ

Ιατρικός Βελονισμός και Ενέργειες ΕΥΕΑ

Η Ελληνική Εταιρεία Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς ενημερώνει τα μέλη της πως έχει προβεί σε υποβολή επιστολών προς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο του 2020) με χαρακτήρα επείγοντος, για διερεύνηση ποινικών και άλλων ευθυνών, χώρου που βρίσκεται στην Αθήνα, στον οποίο διαφημίζεται η χρήση του βελονισμού ως μέθοδος για την αντιμετώπιση αρκετών οφθαλμολογικών παθήσεων. Μετά τις αρχικές ενέργειες του ΙΣΑ που αφορούσαν στον έλεγχο του τρόπου προβολής των υπηρεσιών, και του επιστημονικού υπεύθυνου του χώρου, ακολούθησε νέα επιστολή της ΕΕΥΑ, για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη συνέχεια, για την οποία αναμένεται η απάντηση του ΙΣΑ.

Εν όψει αυτής της αλληλογραφίας, και λόγω στενής παρακολούθησης του θέματος, παραθέτουμε πρόσφατη τοποθέτηση της Ελληνικής Εταιρείας Βελονισμού, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ενωσης Αμφιβληστροειδοπαθών, που αποσαφηνίζει τα όρια χρήσης του βελονισμού.

Διαβάστε Περισσότερα