«ΒΛΕΠΩ ΟΣΑ ΑΓΑΠΩ» | Eκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας

Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ανακοινώνουμε την έναρξη εκστρατείας για την ενημέρωση του κοινού για την Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας, με τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σπότ, ως κοινωνικό μήνυμα.

Η ΕΕΥΑ ως επιστημονική εταιρία με γνωστικό αντικείμενο τις παθήσεις του αμφιβληστροειδούς και της ωχράς κηλίδας στην Ελλάδα, πλαισιώνει και επικουρεί, θέτοντας υπό την επιστημονική της αιγίδα, μία ολοκληρωμένη σειρά δημόσιων πρωτοβουλιών και δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, με τίτλο «ΒΛΕΠΩ ΟΣΑ ΑΓΑΠΩ» σχετικά με την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (Age-related macular degeneration, AMD).

Η εκστρατεία γίνεται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς, και την υποστήριξη της BAUSCH Health.