Συνέδρια της GVRS

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς

Το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς πραγματοποιήθηκε στις 12-14 Ιανουαρίου 2017 στο ξενοδοχείο Athens Hilton.


11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς

Το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς πραγματοποιήθηκε στις 14-16 Ιανουαρίου 2016 στο ξενοδοχείο Athens Hilton.


10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς

Το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς πραγματοποιήθηκε στις 15-17 Ιανουαρίου 2015 στο ξενοδοχείο Athens Hilton.


9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς

Το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς πραγματοποιήθηκε στις 16-18 Ιανουαρίου 2014 στο ξενοδοχείο Athens Hilton.


8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς

Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς πραγματοποιήθηκε στις 18-19 Ιανουαρίου 2013 στο ξενοδοχείο Athens Hilton.


7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς

Το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς πραγματοποιήθηκε στις 13-15 Ιανουαρίου 2012 στο ξενοδοχείο Athens Hilton.


Thessaloniki Vitreo-Retinal Summer School

Το Summer School της GVRS πραγματοποιήθηκε στις 2-4 Σεπτεμβρίου 2011 στην Χαλκιδική θεσσαλονίκης.


6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς

Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς πραγματοποιήθηκε στις 14-16 Ιανουαρίου 2011 στο ξενοδοχείο Athens Hilton.


5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς

Το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς πραγματοποιήθηκε στις 15-16 Ιανουαρίου 2010 στο ξενοδοχείο Athens Hilton.


4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς

Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς πραγματοποιήθηκε στις 16-17 Ιανουαρίου 2009 στο ξενοδοχείο Athens Hilton.


3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς πραγματοποιήθηκε στις 11-12 Ιανουαρίου 2008 στο ξενοδοχείο Athens Hilton.


2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς

Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς πραγματοποιήθηκε στις 12-13 Ιανουαρίου 2007 στο ξενοδοχείο Athens Hilton.


1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς

Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς πραγματοποιήθηκε στις 13-14 Ιανουαρίου 2006 στο ξενοδοχείο Athens Hilton.