Ημερίδες της GVRS

4η Επιστημονική Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς Aμφιβληστροειδούς

Η 4η Επιστημονική Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς Aμφιβληστροειδούς πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.


3η Επιστημονική Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς Aμφιβληστροειδούς

Η 3η Επιστημονική Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς Aμφιβληστροειδούς πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου στον Βόλο.


2η Επιστημονική Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς Aμφιβληστροειδούς

Η 2η Επιστημονική Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς Aμφιβληστροειδούς πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2014, στο Ξενοδοχείο Demotel Xenia Volos, στον Βόλο.


1η Επιστημονική Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς Aμφιβληστροειδούς

Η 1η Επιστημονική Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς Aμφιβληστροειδούς πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3 Μαϊου 2014, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα.